Міждисциплінарний науково-соціальний проект «Дискурс новітньої України» започатковано українськими фахівцями з різних галузей соціальних і гуманітарних наук –  філософії, філології, соціології, історії, психології, політології, релігієзнавства та медіакомунікацій – з метою протистояння інформаційній агресії та стабілізації картини світу у суспільній свідомості шляхом актуалізації академічного і громадського діалогу навколо дослідження дискурсивних змін періодів історичних потрясінь та забезпечення адекватного представлення України та подій останніх років у національному і світовому інформаційних просторахДокладніше >>

Завдання проекту

  • актуалізація академічного і громадського діалогу навколо дослідження семантичних процесів періодів історичних потрясінь, зокрема, Революції Гідності та подальших подій в Уккраїні;
  • підвищення обізнаності громадян щодо ролі мови та інших знакових систем у конструюванні суспільної пам’яті та свідомості;
  • формування та імплементація у академічну і повсякденну мову соціально-політичного тезаурусу, адекватного сучасним умовам і стратегічним завданням держави;
  • винайдення адекватних іншомовних аналогів ключових термінів цього тезаурусу та сприяння трансляції їх у іншомовні інформаційні простори для адекватного термінологічного представлення України та подій останніх років у світі.

Заходи в межах проекту

Роботу над проектом розпочато у травні 2016 року. Реалізація триватиме 24 місяців, протягом яких планується проведення низки заходів, зокрема:

В межах проекту заплановано створення провідними українськими фахівцями з різних галузей соціальних і гуманітарних наук
та видання українською і англійською мовою
Історико-семантичного словника «Дискурс Революції Гідності»Бер 2017
500-600 статей обсягом до 4 тис. зн., об’єднаних у тематичні блоки. Загальний обсяг: бл. 40 ум. др. арк.
 
Гру 2017

500-600 статей загальним обсягом близько 40 ум. друк. арк. для поширення в англомовних країнах.

До складу наукової ради та редакційної колегії
Історико-семантичного словника "Дискурс Революції Гідності"
запрошено провідних українських фахівців з різних галузей науки (в алфавітному порядку):


Олег Білий

д. філол. наук, провідний науковий співробітник Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України

Ірина Бекешкіна

к. філос. наук, науковий співробітник Інституту соціології НАН України, директор Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва

Владислав Верстюк

д. істор. наук, проф., зав. відділу історії Української революції 1917–1921 рр. Інституту історії України НАН України

Світлана Жаботинська

д. філол. наук, проф. кафедри англійської філології Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, автор книги «Язык как оружие в войне мировоззрений майдан – антимайдан. Словарь-тезаурус лексических инноваций»

Вахтанґ Кебуладзе

д. філос. наук, професор кафедри теоретичної і практичної філософії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доцент кафедри філософії і релігієзнавства Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Лариса Масенко

д. філол. наук, проф., академік Академії наук Вищої школи України, провідний науковий співробітник Інституту української мови НАН України, проф. кафедри української мови Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Сергій Пролеєв

д. філос. наук, проф., провідний науковий співробітник Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, проф. кафедри теоретичної і практичної філософії Київського національного університету імені Тараса Шевченка та кафедри філософії і релігієзнавства Національного університету «Києво-Могилянська академія», президент Українського філософського фонду, головний редактор часопису «Філософська думка»

Нові публікації

Метою науково-соціального проекту «ДИСКУРС РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ: СЕМАНТИКА СОЦІАЛЬНИХ КОНФЛІКТІВ» є протистояння інформаційній агресії та стабілізація картини світу у суспільній свідомості шляхом актуалізації академічного і громадського діалогу навколо дослідження семіотичних змін періодів історичних потрясінь та забезпечення адекватного термінологічного представлення України та подій останніх років у національному і світовому соціально-політичних просторах шляхом проведення академічних та публічних заходів, публікацій у медіа, а також видання провідними українськими фахівцями з філософії, історії, соціології, релігієзнавства, політології, лінгвістики та медіа‑комунікацій україномовної та англомовної версій Історико-семантичного словника "Дискурс Революції Гідності".